Profilul școlii

  Repere istorice În  viața  comunităților  umane,  pădurea  a  impus  nu  numai un mediu  ambiant, dar şi un  mod de viaţă, mentalităţi şi comportamente umane, profesiuni, tradiție şi mitologie, şi […]

Read more

Misiunea școlii

Colegiul Tehnic  Forestier – unicul  liceu  din  acest  domeniu  din  municipiul  Câmpina  îşi  propune păstrarea tradiţiei specifice din zonă, răspunzând pieţei forţei de muncă, ca important factor în educaţie şi […]

Read more