Repartizarea pe schimburi a claselor

AM-PM-ANTE-MERIDIAN-POST-MERIDIAN

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER  CÂMPINA                                                                 ANUL ŞCOLAR  2015 – 2016                                                                                         R E P A R T I Z A R E A   CLASELOR   PE  SCHIMBURI D I M I N E A Ţ A citește mai mult …