Conducerea

 Director: Prof. Șerban Vasile Vali – 2017   Director: Prof. dr. Râncu Gheorghe  Director Adjunct: Prof. Șerban Vasile Vali     Consilier – proiecte și programe școlare și extrașcolare Prof. Șovăială Daniela-Maria