Școala profesională

Documente privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017

  •   OMEN 3136 – anexa 1 – METODOLOGIE de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani  


  • CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI pentru anul școlar 2016-2017