Oferte pentru atribuirea contractului pentru prestare servicii de paza

Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Câmpina

Bld. Carol I, nr.31

Tel.Fax 0244375908

NR.ÎNREG 473/05.03.2018

 

ANUNȚ

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Pentru atribuirea contractului pentru prestări servicii de paza

In atenția operatorilor economici interesați

 1. Autoritatea contractanta: Colegiul Tehnic Forestier din Câmpina, strada Carol I,  nr. 31, telefon 0244375908
 2. Informații achiziție: în temeiul articolului  7 alin. (5) , legea nr. 98/2016, Colegiul Tehnic Forestier- Mun.Campina în calitate de autoritate contractanta organizează selecție de oferte pentru atribuirea contractului pentru prestare servicii de paza.
 3. Valoarea totală estimată: 14.000  lei fără TVA
 4.  Modalitatea de atribuire : achiziție directă SEAP
 5. Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut
 6. Sursa de finanțare: bugetul local
 7. Tip contract: servicii
 8. Cod CPV: CPV79713000-5 
 9. Modul de prezentare a ofertei: ofertantul va prezenta oferta în limba română care va cuprinde oferta tehnică și financiară. Oferta tehnică va fi întocmită cu respectarea datelor tehnice din caietul de sarcini și va fi însoțită de modelul de contract însușit.

Oferta financiară va cuprinde tariful orar, in care vor fi incluse toate costurile necesare pentru serviciul de paza.

Oferta de preț va fi exprimată în lei, exclusiv TVA, răspunderea pentru modul în care este elaborată oferta va aparține în exclusivitate ofertantului.

În cazul în care prețul ofertat fără TVA, depășește valoarea estimată comunicată la punctul 3, oferta va fi considerată inacceptabilă.

 1. Data și ora limită de depunere și deschidere a ofertelor : 07.09.2018 ora 12. Ofertele se depun la sediul autorității contractante, cu numar de inregistrare.
 2. Caietul de sarcini se va putea obține de pe site-ul colegiului la adresa www.cthforestier.ro, secțiunea “Anunțuri”

Oferta depusă la o altă adresa sau după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare.

Pentru detalii suplimentare va rugăm să ne contactați la telefon 0244375908, persoană de contact, administrator Tudorache Livia.

 

DIRECTOR,                                                                     ÎNTOCMIT,

Prof. Serban Vasile Vali                                                 Administrator

                                                                                                                           Tudorache Livia

 

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.