Consiliul de administrație – membrii

 ANUL ŞCOLAR  2015 – 2016                                                                                            Colegiul Tehnic Forestier Câmpina

 

C O N S I L I U L  D E  A D M I N I S T R A Ţ I E

M   E   M   B   R   I  I  –  A  T  R  I  B  U  Ţ  I  U  N I

 

  1. Preşedinte                  –  Râncu Gheorghe, director, doctor  in Istorie
  2. Vicepreşedinte            –  Şerban Vali, director adj., profesor Geografie, grd.I
  3. Coordonator proiecte şi programe extracurriculare şi extraşcolare

                                          – Şovăială Daniela, prof.gr.I, Specialităţi tehnice. Consilierea elevilor.  

                                         Activităţi  cultural-educative. Comitetul de sănătate  şi securitate în muncă.

Membri  corp profesoral :

4. Necula Elena, şef arie curriculară « Matematică şi ştiinţe », gr.did.I  – Matematică.

        5. Secăreanu Camelia, şef arie curriculară « Om şi societate»,   gr.did.I – Socio-umane

        6. Gîrbacea Alis, şef arie curriculară « Tehnologii », gr.did.I – Specialităţi tehnice.

                             Comisia de absolvire şi competenţe profesionale.

        7 – 8.  Reprezentanţi ai Asociaţiei părinţilor elevilor  – Goia Nicoleta – Mihaela

                                                                                         – Măraru Ruxandra

                                                                                               

        9. Reprezentantul elevilor cu vârsta împlinită de 18 ani, conform Legii nr.95/2015 – Aldea Dorinela – Ioana, clasa a XII-a R1

      10. Neagu Petrovici Mihaela – Consilier local

      11. Reprezentantul  Consiliului Local Câmpina – Frăţilă Florin

      12. Piţigoi Adrian – Consilier şcolar

      13. Reprezentantul primarului, Dulă Marian –  Consilier local

Vor participa la şedinţele consiliului de administraţie, dar fără drept de vot, în funcţie de tematica analizată:

  • Radu Mariana  – gr.did.I – Limba franceză / Responsabil C.E.A.C.
  • Stanciu Daniela – gr.did.I  – Biologie / Responsabil Comisia de Formare Continuă
  • Pristavu Constantin – gr.did.I – Chimie / Responsabil Comisia Orar
  • Meleacă Niculaie – gr.did. def – Religie  – Lider sindical cu statut de observator
  • Secăreanu Emilia, comisia metodică a diriginţilor, burse şi drepturi elevi – gr.did.I – Fizică
  • Brebenel Ioana – cls.XII-a R1 – Consiliul şcolar al elevilor

 

 

DIRECTOR,

Prof.dr. Râncu Gheorghe