ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ – CAIET DE SARCINI

ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ – În atenţia operatorilor economici interesaţi

1. Autoritatea contractantă: COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CAMPINA (C.F. 2843841)

2. Sursa de finanţare: BUGET LOCAL

3. Informaţii achiziţie: în temeiul prevederilor art. 7 (5) din Legea nr.98/2016,privind achizitiile publice,Colegiul Tehnic Forestier- Campina,  în calitate de autoritate contractantă, lansează ACHIZIŢIA DIRECTĂ în vederea achiziţionării urmatoarelor lucrari de reparatii curente:  

I.– Hidroizolatii interioare -cca 180 m.p., plus diverse tencuieli si zugraveli interioare- cca 110 m.p.

Valoarea estimată totală a contractului de lucrari este de 41.000 lei (TVA inclus).

4.Modalitatea de atribuire: achiziţie directă;

5. Documentaţia de atribuire in plic inchis: Accept/mentiuni la Caietul de sarcini, Anexe la caietul de sarcini (declaratii, Certificat constatator, Certficat fiscal -ANAF si Primarie, deviz oferta, conform antemasuratorilor anexate), model contract de executie lucrari; Pentru a fi declarate conforme si admisibile, ofertele trebuie sa indeplineasca cerintele minimale din caietele de sarcini. Mentionam obligativitatea ofertantiloe de a vizita amplasamentele lucrarilor.

6. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 31.07.2017, ora 12, 00;

7. Data stabilirii ofertei câştigătoare:31.07.2017, ora 14, 00.

8. Adresa la care se transmit ofertele: Colegiul Tehnic Forestier, Mun.Campina, bld.Carol I, nr.31 Tel/fax 0244375908. Dupa stabilirea ofertei castigatoare se va urma procedura de achizitie directa in  SEAP

           Pentru clarificări sau solicitări de informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai sus. Persoană de contact: Tudorache Livia– administrator.

           Caietul de sarcini si antemăsurătorile  poat fi obținute  şi de la Serviciul Contabilitate, până la data de 28.07.2017, ora 1200
 

DIRECTOR,

Prof. Popescu Daniela Cornelia

 

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER                                                 VIZAT,

MUN.CAMPINA                                                                               DIRECTOR,

B-DUL CAROL I NR. 31                                                     prof. Popescu Daniela

TEL/FAX 0244/375908

 

 

 

CAIET DE SARCINI

HIDROIZOLATII INTERIOARE,

DIVERSE TENCUIELI SI ZUGRAVELI INTERIOARE

A.

 1.  

Decopertat si curatat pereti, pina la o suprafata tare pentru a fi capabila de hidroizolatie- cca 180 m.p.

 1.  

Hidroizolatii in 2 straturi la pereti cu adeziv special_CR90 pentru stoparea igrasiei, tencuieli simple – cca 180 m.p.

 1.  

Reparatii pereti – 180 m.p. si tavane – cca 110 m.p.

 1.  

Montare plasa sudata si nivelare prin gletuire cu glet termosistem si adeziv special a peretilor-cca 180 m.p.

 1.  

Zugraveli lavabile  tavane si pereti in 2 straturi – cca 290 m.p.

 1.  

Tencuieli speciale la pereti demisol – cca 180 m.p.

 1.  

Montata coltare- cca 35 m.l.

 

Transportul  si evacuarea molozului  si a deseurilor rezultate se va face in saci, de executantul lucrarii, pe cheltuiala acestuia.

 1. Executantul va prelua de la beneficiar zona de lucru, pe baza de proces-verbal, cu respectarea prevederilor Legii nr.319/2006 privins securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile ulterioare.
 2. Materialele folosite vor fi facturate la pretul de achizitie. In acest sens executantul va prezenta facturile de achizitie a materialelor folosite.
 3. Nu se acorda avans pentru efectuarea lucrarilor.
 4. Plata lucrărilor se va face după recepția  finala/parțială a lucrărilor efectuate.

 

ÎNTOCMIT,

Adm. Tudorache Livia

Leave a Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.