Plan managerial (operațional) privind activitatea instructiv-educativă în anul şcolar 2015 – 2016

PLAN  MANAGERIAL (OPERAŢIONAL)

privind activitatea instructiv-educativă în anul şcolar 2015 – 2016