Șefii de arii curriculare, comisii metodice și compartimente specifice

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER                                                      ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016                                                                          Şefii  de arii curriculare, Comisii  metodice şi compartimente specifice Coordonator proiecte şi programe extracurriculare şi extraşcolare – Şovăială […]

Read more

Repartizarea pe schimburi a claselor

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER  CÂMPINA                                                                 ANUL ŞCOLAR  2015 – 2016                                                                                         R E P A R T I Z A R E A   CLASELOR   PE  […]

Read more

Repartizarea claselor pe săli

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER                                                       ANUL ŞCOLAR      2015 – 2016 REPARTIZAREA  CLASELOR PE  SĂLI  DE  CLASĂ Nr crt SALA (cabinet/laborator) Clasa de dimineata DIRIGINTE Clasa de după-amiază DIRIGINTE               1. CABINET […]

Read more
1 2 3 4